2020-12-10 07:00Pressmeddelanden

Undersökning: så har covid-19 påverkat gymnasiestudier

Gymnasiestudier under Covid-19

Under hösten gjorde gymnasium.se en uppföljning till vårens undersökning om covid-19 och gymnasiestudier. Enligt den nya undersökningen, som genomfördes under september till oktober 2020, uppger mer än två femtedelar av gymnasieeleverna att fjärrundervisningen påverkat deras betyg negativt. Samtidigt anser en majoritet att fjärrundervisningen fungerat bra överlag.

Av eleverna som nu går i gymnasiet upplever 78 procent att fjärrundervisningen fungerat bra. Merparten av gymnasieeleverna uppger att deras betyg påverkats av fjärrundervisningen, 42 procent av elevernas betyg har påverkats negativt och en femtedel svarar att deras betyg blivit bättre.

Eleverna vill ha bättre kvalitet på undervisningen online
Några av de största skillnaderna i hur eleverna upplever fjärrundervisningen, jämfört med vårens undersökning, är att eleverna efterfrågar mer stöttning för skoluppgifter online, bättre upplägg på lärarnas genomgångar och bättre digitala hjälpmedel. När eleverna fick frågan om vad som hade kunnat förbättra fjärrundervisningen var dessa svarsalternativ de som ökat mest jämfört när samma fråga ställdes i mars–april. 

– Under det senaste halvåret har de digitala verktygen verkligen fått en framträdande roll i undervisningen. I höstens undersökning ser vi att allt fler elever har fått ett ökat intresse och ser större värde i att ha kunskap om digitala verktyg. Men vi ser också att eleverna ställer högre krav på de digitala verktygen och lärarnas förmåga att använda dem i sina genomgångar och för att ge individuellt stöd, kommenterar Denice Karlsson, projektledare för undersökningen på gymnasium.se.

Högstadieeleverna saknar öppet hus
Den största anledningen till att elever som nu går i högstadiet har svårt att få information om gymnasiet är att skolornas öppna hus ställts in. Hela 74 procent av högstadieeleverna som upplever att det är svårt att hitta information svarar att det beror på inställda öppet hus-tillfällen. Den siffran visar en stor ökning från i våras, då 59 procent valde samma svarsalternativ. Därtill efterfrågar elever att skolorna blir bättre på att uppdatera sina hemsidor, då 45 procent i samma svarsgrupp uppger att skolornas hemsidor inte innehåller uppdaterad information. 

Totalt deltog 671 respondenter i undersökningen där målgruppen består av gymnasieelever, högstadieelever och föräldrar. För mer information eller för att läsa hela undersökningen, var god besök gymnasium.se.


Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 460 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Keystone Education Group, som även driver söktjänsterna studentum.se, utbildning.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel