2021-06-03 07:00Pressmeddelanden

Svårt att välja rätt gymnasieutbildning

Gymnasievalsrapporten 2021

Vad tycker framtida gymnasieelever är utmanande när de ska välja gymnasium? Var letar de information och hur vill de ha den presenterad? Svaren presenteras i Gymnasievalsrapporten, den undersökning gymnasium.se genomfört bland 1 940 respondenter.

Undersökningen visar att 67 procent av de svarande tycker gymnasievalet är ett svårt val samtidigt som en fjärdedel uppger att de inte gjorde rätt gymnasieval. Denice Karlsson, projektledare, kommenterar undersökningen:
– Vi behöver göra det enklare för blivande gymnasieelever att skaffa sig tillräcklig information för att kunna göra ett val de känner sig trygga med. Detta gäller inte bara under pandemin, generellt sett behöver fler få större möjligheter att hitta rätt utbildning.

I vågorna av pandemin efterfrågar eleverna digitala evenemang där de kan tillskaffa sig information. Merparten av de som har besökt ett digitalt evenemang har varit nöjda med upplevelsen. Bland de som inte varit på ett digitalt öppet hus eller en digital mässa är det endast fem procent som uppger att de inte kan tänka sig delta på ett sådant evenemang.

Bristen på information vid val av yrkesprogram eller högskoleförberedande program är fortsatt stor. Färre än hälften av de tillfrågade tror att man kan få högskolebehörighet via ett yrkesprogram och hela 76 procent anger att den största anledningen till att läsa ett högskoleförberedande program är att de vill studera vidare efter gymnasiet.

För att läsa hela rapporten, klicka här.


Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 460 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Keystone Education Group, som även driver söktjänsterna studentum.se, utbildning.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel