2019-03-28 15:15Pressmeddelanden

Så skiljer sig gymnasieväljarna i Halland från övriga landet - programmet som sticker ut

Illustration på de mest populära gymnasieprogrammen i Hallands län.

När gymnasieväljarna ska leta information inför sitt gymnasieval är återkommande framförallt de högskoleförberedande programmen som efterfrågas. När gymnasium.se sammanställt besöksstatistiken från 2018 finns några län som skiljer sig från övriga landet, däribland Hallands län. Här är det nämligen fler som letar information om Naturbruksprogrammet än om det högskoleförberedande Teknikprogrammet.

Söktjänsten gymnasium.se är med sina 300 000 besök i månaden landets största portal för information om gymnasievalet. Sajten har nu sammanställt besöksstatistiken för 2018 och listar de mest besökta programmen i varje län. I Hallands län är programmen i stort sett likt övriga landet när det gäller popularitet. Men en punkt skiljer sig - Naturbruksprogrammet. Ett yrkesförberedande program som är mer populärt än teknikprogrammet, som annars brukar locka fler informationssökande elever.

Listan över populära program i Hallands län toppas av Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet och Ekonomiprogrammet. Bland yrkesprogrammen är Naturbruksprogrammet, Hantverksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet mest populära.

Statistiken baseras på de 29 050 besök som gjordes av besökare med IP-adress i Hallands län under 2018. I länet har 1 105 besökare letat information om Naturvetenskapsprogrammet, medan 828 besökare har sökt sig fram till information om Naturbruksprogrammet.

Topplista 

  1. Naturvetenskapsprogrammet

  2. Samhällsvetenskapsprogrammet

  3. Estetiska programmet

  4. Ekonomiprogrammet

  5. Naturbruksprogrammet

  6. Teknikprogrammet

  7. Hantverksprogrammet

  8. Fordons- och transportprogrammet

  9. Barn- och fritidsprogrammet

  10. El- och energiprogrammet

Läs mer om oss på gymnasium.se här!

I vår statistikrapport Gymnasiebarometern hittar du mer statistik om gymnasiet. Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 300 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se, utbildning.se och findcourses.co.uk.