2023-10-19 07:15Pressmeddelanden

Naturvetenskapsprogrammet har högst status – enligt eleverna själva

Gymnasievalsrapport 2023

Nu har gymnasium.se släppt sin gymnasievalsrapport där 2 883 nuvarande och blivande gymnasieelever fått svara på frågor kring gymnasievalet. Rapporten visar hur samhällsdebatten sätter spår i elevers sätt att välja gymnasium och vilka utmaningar både elever och apparaten runt gymnasieskolan har.

I rapporten har eleverna bland annat fått ranka vilket program som har högst respektive lägst status. Fler än hälften anser att naturvetenskapsprogrammet är det program som ger högst status och i toppen hittas även andra högskoleförberedande program som ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. I den andra änden tycker eleverna att det estetiska programmet har lägst status och där hittar vi även många yrkesprogram som bygg- och anläggningsprogrammet och fordonsprogrammet. Gabriel Seidel, PR-specialist på gymnasium.se, berättar mer:

— Det är klart att de allra flesta har varit medvetna om att många yrkesprogram inte ansetts statusfyllt men det har lett till problem för Sveriges framtida kompetensförsörjning och därför har utbildningskommunikationen försökt ändra detta. I kombination med att det är låg status och att fler än var femte blivande elev inte vet om att även yrkesprogrammen ger högskolebehörighet visar rapporten att utbildningskommunikationen kring yrkesprogrammen har misslyckats, säger Gabriel.

Rapporten visar också på hur svårt valet av skola och program är för eleverna. 40 procent anger att de inte gjorde rätt gymnasieval, helt eller delvis. Många uppger att klasskompisar eller stämning på skola var skälet till att valet blev fel men även att programmet de valt inte var kul. Gabriel Seidel menar att bättre utbildningskommunikation hade kunnat ändra på detta:

— Först och främst så är det är svårt val för en 15-åring att göra. Bara 20 procent av de som svarat på undersökningen anger att det är ett enkelt val.  Rädslan för att välja fel är det som de tycker är allra svårast och det tror jag alla har förståelse för att det kan bli fel. Däremot så tror vi att en bättre utbildningskommunikation kring programmen och ämnena som ingår hade kunnat hjälpa fler att välja rätt från början och där menar nästan var tredje elev att de inte fått den hjälp de skulle vilja ha av studie- och yrkesvägledare, berättar Gabriel.

I oktober förklarade regeringen hur man sätter stopp för digitala läromedel i förskolan och rapporten ställde frågan om hur gymnasieelever ser på digitala läromedel. Även fast 60 procent tyckte det var roligare att använda digitala läromedel kontra fysiska, var siffran omvänd när rapporten frågade vilken typ av läromedel eleverna lär sig mest av.

Rapporten är framtagen av gymnasium.se, Sveriges största söktjänst för gymnasieutbildningar.

För fler insikter om gymnasievalet går det att läsa hela rapporten här.


Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 460 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Keystone Education Group, som även driver söktjänsterna studentum.se, utbildning.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel