2020-05-25 06:00Pressmeddelanden

Elever som läser på distans känner oro kring sina betyg

Fjärrundervisningens påverkan på studierna

Enligt en undersökning som söktjänsten gymnasium.se har skickat ut till sina medlemmar anger 55 % av de svarande att de känner oro kring fjärrundervisningens påverkan på studierna.

Med anledning av covid-19 har majoriteten av Sveriges gymnasieskolor övergått till distansundervisning. Det innebär att alla lektioner, grupparbeten och prov sker online. En förändring som skiljer sig åt från den vanliga klassrumsundervisningen. 

Enligt en undersökning som söktjänsten gymnasium.se skickat ut till sina medlemmar känner mer än hälften av de som svarat en oro kring sina studier och övergången till fjärrundervisning. Den största anledningen till oron är rädsla för att betygen påverkas negativt nu när all lektionstid och provtillfällen är digitala. Vissa har fått sin praktikperiod inställd och andra undrar hur det kommer att bli med alla viktiga prov och praktiska lektionstillfällen. 

Överlag tycker 39 % att distansundervisningen fungerar ganska bra, men att de saknar den personliga kontakten med lärarna och önskar att de skulle få mer vägledning och stöttning online. Den största fördelen med fjärrundervisningen anser 73 % är att de nu sparar tid som de kan lägga på sina studier när de inte inte behöver resa till och från skolan och 47 % tycker att det är bra att få öva på att ta ett större eget ansvar för sina studier. 

691 gymnasieelever som nu läser på distans svarade på undersökningen. Undersökningen genomfördes i ett verktyg för webbaserade enkäter mellan 25 mars till 13 april.


Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 460 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Keystone Education Group, som även driver söktjänsterna studentum.se, utbildning.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel