2019-03-28 09:57Pressmeddelanden

De populäraste gymnasieprogrammen i Västra Götaland

Illustration på de mest populära gymnasieprogrammen i Västra Götalands län.

När gymnasieväljarna ska leta information inför sitt gymnasieval är det framförallt de högskoleförberedande programmen som efterfrågas. Bland yrkesprogrammen är Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet mest populära.

Söktjänsten gymnasium.se är med sina 300 000 besök i månaden landets största portal för information om gymnasievalet. Sajten har nu sammanställt besöksstatistiken för 2018 och listar de mest besökta programmen i varje län.

I Västra Götaland är det i stort samma program som i övriga landet som är mest populära, men bland yrkesprogrammen finns det några som står ut. Bland alla tre angränsande länen - Värmlands län Jönköpings län och Hallands län är Barn- och fritidsprogrammet ett av de tio populäraste programmen, flera placeringar högre än Handels- och administrationsprogrammet. I Västra Götaland, däremot är Barn- och fritidsprogrammet inte med bland de tio populäraste programmen, medan Handels- och administrationsprogrammet återfinns på plats 9.

Statistiken baseras på de 608 818 besök som gjordes av besökare med IP-adress i Västra Götaland under 2018. I länet har 13 749 besökare letat information om Naturvetenskapsprogrammet, medan 5130 besökare har sökt sig fram till information om Naturbruksprogrammet.

Se topplistan över de mest populära gymnasieprogrammen här.

  1. Naturvetenskapsprogrammet
  2. Samhällsvetenskapsprogrammet
  3. Ekonomiprogrammet
  4. Teknikprogrammet
  5. Estetiska programmet
  6. Idrottsutbildning (RIG, NIU)
  7. Naturbruksprogrammet
  8. Fordons- och transportprogrammet
  9. Handels- och administrationsprogrammet
  10. Hantverksprogrammet

Läs mer om oss på gymnasium.se här!

I vår statistikrapport Gymnasiebarometern hittar du mer statistik om gymnasiet. Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 300 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se, utbildning.se och findcourses.co.uk.