2019-03-28 09:59Pressmeddelanden

De populäraste gymnasieprogrammen i Örebro län

Illustration på de mest populära gymnasieprogrammen i Örebro.

När gymnasieväljarna ska leta information inför gymnasiet i Örebro län är det de sedvanliga högskoleförberedande programmen som lockar flest. Här är också Idrottsutbildning populärt, vilket kvalar in som nummer sex på listan över de mest besökta programmen på söktjänsten gymnasium.se.

Fem högskoleförberedande program - Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet samt Teknikprogrammet - är de program som flest örebroare letat information om under 2018. Därefter, före yrkesprogrammen, kommer Idrottsutbildning som nummer sex på topplistan i Örebro län. Av yrkesprogrammen är det Handels- och administrationsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet som flest besökt.

Söktjänsten gymnasium.se är med sina 300 000 besök i månaden landets största portal för information om gymnasievalet. Sajten har nu sammanställt besöksstatistiken för 2018 och listar de mest besökta programmen i varje län.

Statistiken baseras på de 62 553 besök som gjordes av besökare med IP-adress i Örebro län under 2018. I länet har 1 046 besökare letat information om Naturvetenskapsprogrammet, medan 451 besökare har sökt sig fram till information om Idrottsutbildning.

Topplista

  1. Naturvetenskapsprogrammet

  2. Samhällsvetenskapsprogrammet

  3. Ekonomiprogrammet

  4. Estetiska programmet

  5. Teknikprogrammet

  6. Idrottsutbildning (RIG, NIU)

  7. Handels- och administrationsprogrammet

  8. Bygg- och anläggningsprogrammet

  9. Barn- och fritidsprogrammet

  10. Hantverksprogrammet

Läs mer om oss på gymnasium.se här!

I vår statistikrapport Gymnasiebarometern hittar du mer statistik om gymnasiet. Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 300 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se, utbildning.se och findcourses.co.uk.