2019-03-28 10:01Pressmeddelanden

De mest populära gymnasieprogrammen i Jönköpings län

Illustration över de mest populära gymnasieprogrammen i Jönköpings län.

När ungdomarna i Jönköpings län ska välja gymnasium är Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet de utbildningar som flest söker efter. De är tätt följda av de högskoleförberedande programmen Teknikprogrammet, Estetiska programmet samt Ekonomiprogrammet. När gymnasium.se har sammanställt statistik från 2018 är det dessa program som flest letat information om. Yrkesprogrammen Hantverksprogrammet, Naturbruksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet är också populära.

Söktjänsten gymnasium.se är med sina 300 000 besök i månaden landets största portal för information om gymnasievalet. Sajten har nu sammanställt besöksstatistiken för 2018 och listar de mest besökta programmen i varje län.

Statistiken baseras på de 65 597 besök som gjordes av besökare med IP-adress i Jönköpings län under 2018. I länet har 1 126 besökare letat information om Samhällsvetenskapsprogrammet, medan 872 besökare har sökt sig fram till information om Naturvetenskapsprogrammet.

Topplista 
  1. Samhällsvetenskapsprogrammet

  2. Naturvetenskapsprogrammet

  3. Teknikprogrammet

  4. Estetiska programmet

  5. Ekonomiprogrammet

  6. Hantverksprogrammet

  7. Idrottsutbildning (RIG, NIU)

  8. Naturbruksprogrammet

  9. Fordons- och transportprogrammet

  10. Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer om oss på gymnasium.se här!

I vår statistikrapport Gymnasiebarometern hittar du mer statistik om gymnasiet. Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 300 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se, utbildning.se och findcourses.co.uk.