2017-11-06 09:39Pressmeddelanden

Bli förbered för nationella proven i svenska

null

Bli förberedd för de nationella proven i svenska!Nu i mars är det dags för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för dig som går i årskurs 9. Vilka delar består proven av? Hur ska du göra för att bli förberedd? Här delar vi med oss av allt du behöver veta inför de nationella proven i svenska!Så fungerar provenDet nationella provet i svenska är uppbyggt kring ett övergripande tema. I ett texthäfte har man samlat ett par skönlitterära texter och tidningstexter på

Bli förberedd för de nationella proven i svenska!

Nu i mars är det dags för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för dig som går i årskurs 9. Vilka delar består proven av? Hur ska du göra för att bli förberedd? Här delar vi med oss av allt du behöver veta inför de nationella proven i svenska!

Så fungerar proven

Det nationella provet i svenska är uppbyggt kring ett övergripande tema. I ett texthäfte har man samlat ett par skönlitterära texter och tidningstexter på ett utvalt tema.

Nationella provet i svenska i årskurs 9 är indelat i tre stycken delprov, där det muntliga delprovet i svenska (delprov A) genomförs med start från nästa vecka (6:e november). Delprov B och C är förlagda till fasta provdagar under våren och sker under mars 2018.

Proven är gemensamma för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Syftet med ämnesprovet är att elevernas kunskaper i ämnet ska prövas så allsidigt som möjligt.

Provdatum nationella prov svenska för åk 9

Delprov A

6 nov-15 dec 2017

110 min/grupp om 3-5 elever (varav 30-60 min är förberedelsetid)

Delprov B

tisdag 13 mars 2018

45-60 min + 140 min

Delprov C

torsdag 15 mars 2018

200 min


De olika delproven

Delprov A: Tala

Det muntliga delprovet genomförs på höstterminen. Vanligtvis sker provet i grupper om 4–5 elever och man har maximalt 110 minuter per grupp.

Delprovet är uppdelat i tre delar och som elev bedöms du utifrån tre aspekter:

  • Att presentera ett innehåll
  • Att leda ett samtal samt
  • Att delta i diskussion

Presentationerna och samtalen baseras på skönlitteratur som sakprosa, men också andra typer av texter som till exempel en serie eller en filmsekvens kan användas.

Delprov B: Läsa

Under delprov B har du 45–60 minuter där du enskilt läser igenom ett texthäfte och 140 minuter till att svara på frågor om texterna som du läst. I texthäftet finns skönlitterära texter, sakprosatexter samt dikter och bilder. Alla texter berör det aktuella temat på olika sätt. Sedan ska du svara på ca 20 frågor som hör till texthäftet.

Delprov C: Skriva

Delprov C genomförs under 200 minuter. Du får tre skrivuppgifter och väljer en av dessa som du ska genomföra. Även dessa uppgifter har anknytning till temat för provet. Du kan använda texthäftet som inspiration i ditt skrivande. Hur du hanterar källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.

Det finns möjlighet för skolan att låta dig genomföra detta delprov på en dator. Du får då ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion under tiden du gör provet.

Tips för att lyckas med nationella provet i svenska

  • Se till att sova ordentligt natten innan provet och ät en stabil frukost så att din hjärna fungerar så bra som möjligt under provet
  • Förvalta tiden under själva provtillfället väl så att du hinner kontrollera dina svar
  • Se Gymnasium.se:s artikel Dags för nationella prov för 7 tips som förbereder dig!
  • Läs tips på bra pluggteknik här

Källa: Skolverket.se; Natprov.nordiska.uu.se

Gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 200 000 besök i månaden. På Gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom Gymnasium.se står Educations Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se. 


Om gymnasium.se

Gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 200 000 besök i månaden. På Gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom Gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se.