2022-12-06 08:15Pressmeddelanden

Bara 60 procent känner att de gjort rätt gymnasieval

Gymnasievalet

Nu har gymnasium.se släppt rapporten Gymnasievalsrapporten 2022 där över 3 000 blivande och nuvarande gymnasieelever deltagit. Rapporten avslöjar bland annat att endast 60 procent av de nuvarande eleverna är nöjda med sitt val, att blivande elever inte bryr sig nämnvärt om lärarbehörighetsgraden och att mer än 40 procent av respondenterna är osäkra på om yrkesprogrammen ger högskolebehörighet.

Gymnasievalsrapporten 2022 som tagit fram av gymnasium.se hade 3064 respondenter. I en tid där skolan diskuteras flitigt har Denice Karlsson, projektledare på gymnasium.se, uppskattat det stora gensvaret.

– Ofta diskuteras skolan från ett perspektiv där eleverna själva inte får möjlighet att göra sin röst hörda. Jag tror att många som läser och sätter sig in i rapporten kommer bli förvånande över några av svaren. Rapporten visar bland annat på att vi misslyckats informera om yrkesprogrammens högskolebehörighet och att vi faktiskt frågar eleverna själva vad de tycker om skolor med få lärare som har behörighet. Rapporten ger en bild över vad våra framtida gymnasieungdomar känner och på vad vi som aktör kan göra bättre för att hjälpa dem.

Gymnasievalsrapporten berättar om hur eleverna själva ser på sökresan där frågor om studie- och yrkesvägledning, informationskällor och recensioner får svar och elevinsikter. Denice Karlsson ser fördelar med att vara en oberoende källa.

– Nästan oavsett vilken informationsinhämtning som sker ser eleverna själva risker med partiskhet. I fritextsvaren blir det tydligt att oavsett om det handlar om mässor, öppna hus, broschyrer eller internetsökningar så upplever eleverna att det är svårt att få en objektiv bild av hur det verkligen är på skolorna. Därför tror jag att vi fyller en viktig funktion där vi som inte kommer från skolans värld kan ge en mer balanserad bild.

Klicka här för att läsa rapporten.


Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 460 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Keystone Education Group, som även driver söktjänsterna studentum.se, utbildning.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR-specialist
Gabriel Seidel