2018-11-21 14:35Nyheter

Så här gick det i gymnasievalet 2018/2019

Statistik från gymnasievalet 2018/2019Statistik från gymnasievalet 2018/2019

Totalt sökte 124 700 elever in till gymnasieskolans nationella program under våren, en ökning med 8 300 från föregående läsår. 84,1% av de som sökte var behöriga till sitt förstahandsval, vilket är 0.8% mindre än vid valet 2017/2018.

Elever som hade ett yrkesprogram som förstahandsval ökade med 4 700 elever i jämförelse med läsåret 2017/18, en ökning med 11 procent. Förstahandssökande till högskoleförberedande program ökade 3 600 elever, 5 procent.

Ekonomiprogrammet gick nu om Naturvetenskapsprogrammet och är nu Sveriges näst populäraste program efter Samhällsvetenskapsprogrammet. De högskoleförberedande programmen fortsätter att ha till en liten större del kvinnliga sökande, 52 procent var kvinnor och 48 var procent män.

De yrkesförberedande programmen fortsätter att vara tydligt mansdominerade, 62 respektive 38 procent. Yrkesprogrammen som hade flest förstahandssökande var el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, samt fordons- och transportprogrammet. Fordons- och transportprogrammet ökade mest bland yrkesprogrammen med 1 100 nya elever.

 Om gymnasium.se

gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, med i genomsnitt 200 000 besök i månaden. På gymnasium.se finns samlad information om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom gymnasium.se står Educations.com Media Group, som även driver söktjänsten Studentum.se, utbildning.se och findcourses.co.uk.